Брошуре

У оквиру своје издавачке делатности, Друштво штампа брошуре чији је циљ да пруже адекватне информације о здравом начину живота као и превенцији, раном откривању и лечењу рака.