Друштво Србије за борбу против рака је добровољна непрофитна организација са социјално-хуманитарним циљевима основана као четвртo у свету 1927. године.

Седиште друштва је у Београду, Пастерова бр. 14.

Na osnovu čl. 23 Statuta Društva Srbije za borbu protiv raka, Skupština Društva je na svojoj I sednici, održanoj 11.12.2018. godine, donela sledećuNa osnovu čl. 23 Statuta Društva Srbije za borbu protiv raka, Skupština Društva je na svojoj I sednici, održanoj 11.12.2018. godine, donela sledeću

O  D  L  U  K  U
Imenuju se:

I

1. Predsednik Skupštine Društva – Slobodan Petković, General u penziji
2. Zamenik Predsednika Skupštine Društva – Ass. Dr sci Marko Buta

II

1. Predsednik Društva – Prof. dr Danica Grujičić
2. Zamenik Predsednika Društva – Prof. dr Ljiljana Radošević Jelić

III   ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

1. Dr Verica Jovanović,
2. Dr Ika Pešić,
3. Dr Ana Djurdjević,
4. Dr Ana Jovićević,
5. Dr Maja Gulan,
6. Dr Marina Nikitović,
7. Dr Milan Lekić,
8. Dr Dušan Ristić
9. Miloš Kukulj, dipl.pravnik.

IV   ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

1. Dr Vesna Plešinac Karapandžić,
2. Dr Davorin Radosavljević,
3. VMT Dragan Kodžo,
4. Dipl. ecc. Gordana Jakić,
5. VRT Nikola Gavrilović.

Број телефона: (011) 26 56386
Број текућег рачуна: 330-0000004001448-77
Е-маил: serbca@ncrc.ac.rs

Друштво је чланица Међународне уније против рака (International Union Against Cancer, UICC) од 1967. године.
Основни извор финансирања је доплатна поштанска марка која се штампа сваке године након одобрења Уредбе коју доноси Влада. Марка се штампа у тиражу од 2.500.000 до 3.000.000 комада у апоенима од 50% од номиналне вредности марке. Друштво се финансира и из прилога грађана и донација радних рганизација.

Организација и активности Друштва регулисани су статутом. Органи Друштва су: Скупштина, Главни одбор, Управни одбор, Редакциони одбор и Надзорни одбор.

Друштво своје активности спроводи на подручју Републике Србије непосредно и преко својих одбора са седиштима у: Крагујевцу , Нишу , Кладову , Прокупљу , Смедереву . Лесковцу , Ужицу , Лозници ,Ваљеву , Врању , Бору , Крушевцу , Неготину , Пироту и Чачку.