У склопу својих активности Друштво посебну пажњу посвећује превенцији пушења кроз:
-организовање предавања и семинара као и издавање публикација на ову тему;
-спровођење истраживања и посебних програма за спречавање и сузбијање пушења;
-учешће у раду Националне комисије за превенцију пушења Србије;
-сарадњу и помоћ установама и организацијама које се баве превенцијом пушења.