Институти и регионални центри

Установа Место улица и број Телфон

Институт за онкологију и радиологију Србије 11000 Београд Пастерова 14 011/3614660

Институт за онкологију Сремска Каменица 21204 Сремска Каменица Институтски пут 4 021/615711

Клиника за онкологију Ниш 18000 Ниш Браће Тасковића 48 018/651103

Завод за онкологију и радиотерапију Кладово 19320 Кладово 22. септембра бб 019/88370

КБЦ Крагујевац, Центар за онкологију и радиотерапију 34000 Крагујевац Змај Јовина 30 034/370023

Онколошки диспанзери

Установа Место улица и број Телфон

КБЦ Крагујевац 34000 Крагујевац Змај Јовина 30 034/370096

Нови Сад 21000 Нови Сад Змаја Огњена Вука 9 021/623843

Бор 19210 Бор Николе Коперника 2-4 030/432777

Медицински центар Смедерево 11300 Смедерево Кнез Михајлова 51 026/221415

Здравствени центар Пожаревац 12000 Пожаревац Јована Шербановића бб 012/222690

Медицински центар Ваљево 14000 Ваљево Пастерова бб 014/22711

Дом здравља Шабац 15000 Шабац Попа Карана 2-4 015/343322

Здравствени центар Лозница 15300 Лозница Булевар Доситеја Обрадовића 1 015/873344

Здравствени центар Лесковац 16000 Лесковац Светозара Марковића br 116 016/254076

Здравствени центар Пирот 18300 Пирот Војводе Момчиловића бб 010/312829

Дом здравља Врање 18500 Врање Боре Станковића бб 017/24963

Медицински центар Зајечар 19000 Зајечар Расаднички пут бб 019/425811

Здравствени центар Зрењанин 23000 Зрењанин Зорана Каменkовића 5 023/563020

Здравствени центар Суботица 24000 Суботица Изворска 3 024/555222

Здравствени центар Панчево 26000 Панчево Паје Маргановића 2 013/518092

Општа болница Ужице 31000 Ужице Милоша Обреновића 17 031/561860

Здравствени центар Чачак 32000 Чачак Д. Мишовића бб 032/711670

Здравствени центар Горњи Милановац 32200 Горњи Милановац Војводе Милана 37 032/711670

Здравствени центар Ћуприја 35230 Ћуприја Миодрага Новаковића бб 035/470775

Здравствени центар Параћин 35250 Параћин Мајора Марка бб 035/563750

Здравствени центар Студеница 36000 Краљево Југ Богданова бб 036/331488

Здравствени центар Нови Пазар 36300 Нови Пазар Едварда Кардеља 1 020/314722

Здравствени центар Крушевац 37000 Крушевац Косовска 16 037/421826

Здравствени центар Прокупље 18400 Прокупље Пасјачка 2 027/324425

Општа Болница „Стефан Високи“ С. Паланка 11420 Смедеревска Паланка Вука Караџића 147 026/321124

Здравствени центар Сомбор 25000 Сомбор Војвођанска 75 025/22033

Здравствени центар Вршац 26300 Вршац Абрашевићева бб 013/813225