Чачак

Регистрација подружнице у току

Ниш

Др Кадивка Стевановић
Клинички цетра Ниш – Клиника за онкологију
18000 Ниш
Булевар Зорана Ђинђића 48
018/4222042, 4233967

Кладово

Др Слађана Натошевић , председник
Драгомир Пауновић , секретар
Здравствени центар Кладово
19320 Кладово
Дунавска 3
ТЕЛ: 019/801-455

Прокупље

Др Данијела Ристић
18400 Прокупље
Вељка Влаховића 17/26
ТЕЛ: 027/324-425
daniela.ristic@outlook.com

Смедерево

Др Јелисавета Стефановић
Здравствени центар „Свети Лука“
11300 Смедерево
Кнез Михајлова бр. 51
ТЕЛ: 026/223-522

Jelisavetastefanovic53@outlook.com

Лесковац

Др Зоран Миловановић , председник
Зорица Миленковић , секретар
Дом здравља Лесковац
16000 Лесковац
Светозара Марковића бр. 66
ТЕЛ: 016/214326

drustvole@gmail.com

Лозница

Др Славица Јошић, предс.

Општа болница Лозница
Служба патологије
15300 Лозница
Болничка 65

Тел.015 873 333 lok. 206

josicslavica1@gmail.com

Ненад Тешић, секретар

Тел. 015 893921

 

Ужице

Др Маја Гулан , председник
Др Олга Осипов , потпредседник
Јованка Јелисавчић , секретар
Општа болница Ужице
31000 Ужице
Милоша Обреновића 17
ТЕЛ: 031/563-960

zmgulan@yahoo.com

Ваљево

Др Весна Крстевска
Онколошки диспанзер Ваљево
14000 Ваљево
Пастерова бб

Врање

Др Вукашин Антић, председник

Др Светана Стојановић, потпредс.

Митровић Марија, секретар

Краља Стефана Првовенчаног 61

17500 ВРАЊЕ

061/227 43 30

vranjecancer@gmail.com

Крушевац

Прим. др. Зоран Гајић, председник
Здравствени центар Крушевац
37000 Крушевац
Косовска 16

Тел. 037/414-567

Неготин

Др Душица Јосифовић, председник

Др Нада Маихајловић, потпредседник

Данијела Николић, секретар
Церска 4
19300 Неготин

Тел. 019/541-427

neven.negotin@gmail.com

Бор

др Горан Богдановић
9. бригаде 13/3
19210 Бор

Тел. 030 438872

bg.goran03@gmail.com

 

 

 

Пирот

Др Душица Мијалковић
Подружница друштва Србије за борбу
против рака Пирот
ул. Војводе Момчила б.б.
18300 Пирот
ТЕЛ : 010/305-298

podruznica.pirot@gmail.com