About filip.amovic

This author has not yet filled in any details.
So far filip.amovic has created 17 blog entries.

Одлука о додели уговора

У поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда за набавкууслуга штампања и дистрибуције часописа, председник ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА донео је Одлуку о додели уговора

2020-06-25T23:21:00+02:00

Обавештење о отвореној телефонској линији Друштва

Због тренутне епидемиолошке ситуације, отворена телефонска линија неће радити нити ће бити дежурстава онколога у просторијама Друштва. Молимо Вас за разумевање и предлажемо где да потражите информације.

2020-06-25T23:21:44+02:00

Позив за подношење понуда – јавна набавка мале вредности

Позивамо вас да благовремено поднесете своје понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга штампања и дистрибуције часописа Друштва. На основу Одлуке Председника Друштва Србије за борбу против рака ,из Београда, ул. Пастерова бр.14 , бр.55од 28.02.2020.године којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга штампања и дистрибуције часописа по основу члана 39. Закона

2020-06-25T23:06:00+02:00

Kонкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности

НАРУЧИЛАЦ „Друштво Србије за борбу против рака“ Београд, Пастерова бр.14 фебруар 2020. На основу члана 39.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15,68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”

2020-06-25T23:03:17+02:00

Дуван слама срца

Ове године, Светски дан без дувана усмерен је на штетне утицаје употребе дувана на срце и крвне судове, а назив кампање је "Дуван слама срца". Сваке године 31. маја, Светска здравствена организација и њене чланице обележавају Светски дан без дувана, истичу здравствене и друге ризике који се повезују

2020-06-25T12:29:26+02:00

Не дозволите да због дувана изгубите дах

Ове године, Светски дан без дувана обележен је са слоганом „Не дозволите да због дувана изгубите дах”. Сваке године, 31. маја, Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери широм света обележавају Светски дан без дувана. Кампања има за циљ да различите циљне групе упозори на здравствене и

2020-06-25T12:30:34+02:00