1. Отворена телефонска линија – телефонска линија за пружање медицинско информативне помоћи и подршке, оболелим од малигне болести, члановима породице и свим грађанима Србије
  2. Публицистичка делатност – штампање часописа Друштва, брошура и других едукативних публикација
  3. Предавања у Задужбини Илије Коларца поводом марта, месеца борбе против рака
  4. Предавања у здравственим установама и школама
  5. Млади у борби против рака
  6. Помоћ подружницама Друштва – 14
  7. Сарадња са удружењима пацијената, установама, организацијама
  8. Кампање и пројекти