О друштву

Друштво Србије за борбу против рака је добровољна непрофитна организација са социјално-хуманитарним циљевима основана као четвртo у свету 1927. године.

Седиште друштва је у Београду, Пастерова бр. 14.

Председник друштва: Др сц. мед. др Јелена Бокун
Заменик председника: Др сц. мед. др Ана Јовићевић
Доживотни почасни председник : Проф. др Слободан Чикарић , члан Академије медицинских наука СЛД

Секретари: Др Драгана Јовићевић и др сци. мед. Ика Пешић
Пословни секретар: Ђина Тодоровић
Финансијски службеник: Анђелка Михајловић

Број телефона: +381 11 2656386
Број текућег рачуна: 265-3300310035271-24
Е-маил: serbca@ncrc.ac.rs

Друштво је чланица Међународне уније против рака (International Union Against Cancer, UICC) од 1967. године.
Друштво се финансира из пројеката, прилога грађана и донација радних организација.

Организација и активности Друштва регулисани су статутом. Органи Друштва су: Скупштина,  Управни одбор, Редакциони одбор и Надзорни одбор.

Друштво своје активности спроводи на подручју Републике Србије непосредно и преко својих подружница са седиштима у: Крагујевцу, Нишу, Кладову, Прокупљу, Смедереву, Лесковцу, Ужицу, Лозници, Ваљеву, Врању, Бору, Крушевцу, Неготину, Пироту и Чачку.

Председници удружења

Проф. др Даница Грујичић Професор Медицинског факултета у Београду

Проф. др Даница Грујичић
Професор Медицинског факултета
у Београду

 Проф. др Слободан Чикарић Професор Медицинског факултета у Београду

Проф. др Слободан Чикарић
Професор Медицинског факултета
у Београду

Др Предраг Брзаковић
Научни сарадник Медицинског
факултета у Београду

Јован Томовић
Економиста из Београда

Раде Кушић
Економиста из Београда

Др Владета Поповић
Примаријус Радиолошког
института у Београду
Др Сава Симић
Професор Медицинског факултета
у Београду
Др Димитрије Антић
Професор Медицинског факултета
у Београду