О друштву

Друштво Србије за борбу против рака је добровољна непрофитна организација са социјално-хуманитарним циљевима основана као четвртo у свету 1927. године.

Седиште друштва је у Београду, Пастерова бр. 14.

Председник друштва: Проф. др Слободан Чикарић , члан Академије медицинских наука СЛД
Потпредседник: Проф. др Љиљана Радошевић-Јелић
Доживотни почасни председник : Н.С. др Предраг Брзаковић , почасни члан Академије медицинских наука СЛД
Секретари: Мр сц. мед. др Ана Јовићевић и Др Весна Лукић
Пословни секретар: Ђина Тодоровић
Финансијски службеник: Анђелка Михајловић

Број телефона: (011) 26 56386
Број текућег рачуна: 330-0000004001448-77
Е-маил: serbca@ncrc.ac.rs

Друштво је чланица Међународне уније против рака (International Union Against Cancer, UICC) од 1967. године.
Основни извор финансирања је доплатна поштанска марка која се штампа сваке године након одобрења Уредбе коју доноси Влада. Марка се штампа у тиражу од 2.500.000 до 3.000.000 комада у апоенима од 50% од номиналне вредности марке. Друштво се финансира и из прилога грађана и донација радних организација.

Организација и активности Друштва регулисани су статутом. Органи Друштва су: Скупштина, Главни одбор, Управни одбор, Редакциони одбор и Надзорни одбор.

Друштво своје активности спроводи на подручју Републике Србије непосредно и преко својих подружница са седиштима у: Крагујевцу, Нишу, Кладову, Прокупљу, Смедереву, Лесковцу, Ужицу, Лозници, Ваљеву, Врању, Бору, Крушевцу, Неготину, Пироту и Чачку.

Председници удружења

 Проф. др Слободан Чикарић Професор Медицинског факултета у Београду

Проф. др Слободан Чикарић
Професор Медицинског факултета
у Београду

Др Предраг Брзаковић
Научни сарадник Медицинског
факултета у Београду

Јован Томовић
Економиста из Београда

Раде Кушић
Економиста из Београда

Др Владета Поповић
Примаријус Радиолошког
института у Београду
Др Сава Симић
Професор Медицинског факултета
у Београду
Др Димитрије Антић
Професор Медицинског факултета
у Београду