Одлука о додели уговора

У поступку јавне набавке мале вредности за подношење понуда за набавкууслуга штампања и дистрибуције часописа, председник ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА донео је Одлуку о додели уговора

2020-06-25T23:21:00+02:00

Обавештење о отвореној телефонској линији Друштва

Због тренутне епидемиолошке ситуације, отворена телефонска линија неће радити нити ће бити дежурстава онколога у просторијама Друштва. Молимо Вас за разумевање и предлажемо где да потражите информације.

2020-06-25T23:21:44+02:00

Позив за подношење понуда – јавна набавка мале вредности

Позивамо вас да благовремено поднесете своје понуде за поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга штампања и дистрибуције часописа Друштва. На основу Одлуке Председника Друштва Србије за борбу против рака ,из Београда, ул. Пастерова бр.14 , бр.55од 28.02.2020.године којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга штампања и дистрибуције часописа по основу члана 39. Закона

2020-06-25T23:06:00+02:00

Kонкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности

НАРУЧИЛАЦ „Друштво Србије за борбу против рака“ Београд, Пастерова бр.14 фебруар 2020. На основу члана 39.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15,68/15, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”

2020-06-25T23:03:17+02:00

Дуван слама срца

Ове године, Светски дан без дувана усмерен је на штетне утицаје употребе дувана на срце и крвне судове, а назив кампање је "Дуван слама срца". Сваке године 31. маја, Светска здравствена организација и њене чланице обележавају Светски дан без дувана, истичу здравствене и друге ризике који се повезују

2020-06-25T12:29:26+02:00