Удружење ларингектомисаних пацијената Србије основано је 2013. године. Информације о раду и конткат можете наћи на новом веб сајту Удружења.

Удружење ларингектомисаних пацијената Србије основано је 04.01.2013.

Тренутни број чланова Удружења је 236.

Редовни састанци се одржавају сваког четвртка од 10 до 12 часова у Поликлиници Клинике за ОРЛ и МФХ Клиничког центра Србије (соба бр. 10) у Београду, Пастерова бр 2 .

https://www.ulps.rs/