Нова телефонска линија Института за онкологију и радиологију Србије за пружање психолошке подршке онколошким пацијентима током Ковид-19 епидемије.

Глобална епидемија изазвана вирусом корона је стресна ситуација. Стресна ситуација се најчешће одређује као појачани, нови или продужени притисак на особу и захтева додатан психолошки напор да се иста превлада и да се на њу прилагоди.

Поред многобројних тешкоћа са којима се сусрећу особе које се лече од малигних болести, приликом суочавања са дијагнозом и медицинским процедурама у току лечења, надовезују се неизвесност и брига због могуће заразе SARS-CoV-2 вирусом. Поштујући мере о физичком дистанцирању и смањивању директних контаката са другима, наши пацијенти принуђени су да у великој мери време проводе у својим домовима. Карантин, као нова реалност током пандемије, може проузроковати појачано осећање туге, забринутости, али и страха да професионална помоћ није доступна. Физичко дистанцирање и препорука да се не излази уколико није неопходно, могу изазвати осећање усамљености и беспомоћности.  Особе које имају малигно обољење, могу се осетити изоловано, а могу имати и осећање кривице услед доживљаја да су на терету члановима својих породица, који им помажу у свакодневним активностима као и у вођењу бриге о себи. Специфично за реаговање онколошких пацијената је и то што их ово искуство може подсетити на ситуацију када су изоловани у кући или болници због могућих нежељених ефеката, који прате њихово лечење. Због тога, глобална епидемија код наших пацијената, представља ретрауматско искуство, а вишеструка изложеност трауматским догађајима има веће шансе да проузрокује трајне психолошке последице. Све ово у значајној мери смањује квалитет живота и утиче на опште психофизичко стање наших пацијената.

У циљу заштите и унапређења менталног здравља отворили смо телефонску линију за онколошке пацијенте и њихове породице, која ће омогућити добијање психолошке подршке како би се лакше суочили са емоционалним проблемима и психолошким последицама изазваним глобалном епидемијом SARS-CoV-2 вируса.

Саветодавне и психотерапијске услуге биће доступне сваког радног дана од 08 до 14 часова, телефонским путем на број 064/824-05-15, свим онколошким пацијентима (одраслима, члановима њихових породица, адолесцентима, деци и њиховим родитељима) који су у фази активног лечења или који су завршили лечење, а настањени су на територији Републике Србије, од стране психолога Института за онкологију и радиологију Србије.

Маст. психолог Марија Андријић

Маст. психолог Мина Митић-Лазаревић

Маст. психолог Александар Рангелов