Децембра 2016. године основана је организација „Српски Форум Против Рака Дојке – Европа Дона Србија“. Марта ове године постала је чланица EUROPA DONNA КОАЛИЦИЈЕ чији су чланови појединци и организације из 47 земаља Европе.

Циљеви оснивања ове невладибе непрофитне организације су да се побољшају услови едукације жена о здрављу дојки, значају раног откривања и спречавања појаве рака дојке, залагању за побољшање квалитета лечења и рехабилитације оболелих као и заговарање једнаких права и могућности лечења за све оболеле у институцијама државе и здравственом систему.

Организација се залаже и ради на:

– Промовисању и унапређивању свести жена о значају здравља дојки и важност превенције кроз редовне, периодичне и организоване прегледе.

– Промовисању, ширењу и размени постијећих чињеница и најновијих информација раном откривању и раку дојке.

– Промовисању савременог лечења и важности обезбеђивања квалитетне неге током и након лечења.

– Обезбеђивању да све жене у потпуности разумеју предложене могућности лечења, укључујући и учествовање у клиничким истраживањима, као и њихово право на друго мишљење.

– Залагању за поштовање принципа једнакости и доступности здравствених услуга свим оболелим од рака дојке.

– Остваривању сарадње са истим и сличним организацијама у земљи, региону и Европи која се баве здрављем дојке и подршком оболелима од рака дојке.

 

Контакт:

Др Станисалава Оташевић, председница   + 38163379388

Јасмина Лукић  +381631984313

office@europadonna.org.rs

www.europadonna.org.rs