Одговор на постављено питање у складу са чл.63. став 3.Закона о јавним набавкама за јавну набавку услуга штампања

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА  

Предмет: Одговор на постављено питање у складу са чл.63. став 3.Закона о јавним набавкама за јавну набавку услуга штампања

У предметној јавној набавци заинтересовано лице је поставило следеће питање:

На основу закона о јавним набавкама члан 20, најљубазније вас молимо да нам одговорите на питање у вези техничке спецификације тј. дистрибуције:

1.         У самој спецификацији сте навели дистрибутивне центре на које треба да се испоруци одређена количина часописа. Молимо да нам наведете, дате тачне количине и тачна места ( у Београду или по Србији)? Тачан број и место чланова друштва,школа,онколошких подружница/диспанзера, центра за одвикавање од пушења,домава здравља, клинички центара-клиника, донатор, новинара и шефа посл.кл.?

У складу са чл.63 став 3. наручилац у предметном поступку доставља појашњење конкурсне документације у вези са постављеним захтевом за појашњење конкурсне документације заинтересованог лица упућеног путем електронске поште дана04.03.2020.г. :

   ЕКСПЕДИЦИЈА ЧАСОПИСА ЗА 2020.ГОДИНУ

УКУПНИ ТИРАЖ: 20.000 КОМАДА СЕ ШТАМПА 4 ПУТА ГОДИШЊЕ

(бр.часописа: мартовски, јунски, септембарски и децембарски)

 

ЕКСПЕДИЦИЈА ПО БРОЈУ ЧАСОПИСА 2020.

ТИРАЖ: 5000 КОМАДА СЕ ШТАМПА 4 ПУТА ГОДИШЊЕ

                          

 

1. ШКОЛЕ             156по часописа                                             укупно: 1.567

2. ЧЛАНОВИ       1396 по   1 часопис                                               укупно: 1.396

 

3. ДИСПАНЗЕРИ     28 по 10 часописа                                             укупно280

/куцати 1 списaк паковати по 10 ком/

4. ОДБОРИ   -ПОДРУЖНИЦЕ   14 по 10 часописа                         укупно:140

/куцати 1списак паковати по 10 ком/

 

5. САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ОДВИКАВАЊЕ

ОД ПУШЕЊА         33 по 10 часописа                                    укупно:330

/куцати 1 списак паковати по 10 ком/

6. ДОМОВИ ЗДРАВЉА 18 по 10 часописа                                     укупно : 180

/куцати 1 списак паковати по 10 ком/

7. КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР- КЛИНИКЕ 14 по 10                               укупно :140

/куцати 1 списак паковати по 10ком/

8. ДОНАТОРИ НОВИНАРИ,ЖИРИ, МИНИСТРИ

/Слати по1 часопис. /                                                                  укупно: 60

9 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

/Слати по 10 часописа /                                                                 укупно:10                                                                

10.САВЕЗ ДРУШТВА ВОЈВОДИНЕ ЗАБОРБУ ПРОТИВ РАКА     укупно: 1

11.ОПШТИНСКО ДРУШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА СОМБОР укупно: 1

УКУПНО ЧАСОПИСА ПО БРОЈУ:                                               4.141 комад

Остатак од 859 комада користи Друштво и сва одељења односно службе на Институту за онкологју и радиологију за лежеће пацијенте као и грађани који лично долазе у просторије Друштва да узму часопис.

 

Дистрибуција часописа се врши предајом истих на следећу адресу:

ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

БЕОГРАД, ТАКОВСКА 2

 

У предметном поступку јавне набавке, конкурсна документације остаје неизмењена.

 

КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ