Udruzenje ,,ILCO“ Srbije je od samog osnivanja 2002. godine član Evropske koalicije pacijenata sa rakom (European Cancer Patient Coalition, ECPC).

Od 27. do 28. maja 2022., posle dve i po godine, u Briselu su organizovani godišnja generalna skupština,  godišnji sastanak i izbori za odbor.  Boravak u Briselu je bio izuzetno prijatan. Konferencija je bila interaktivna i puno značajnih stvari je uradjeno i obradjeno. Saradnja država Evrope se sve vise unapređuje, nove terapije i novi načini lecenja raka se otkrivaju i primenjuju. Predlagane su nove ideje, obradjene prethodne dve godine rada, razmatrana finansijska pitanja i doneti planovi za buduci rad. Srbija je jedina zemlja članica ECPC koja nije nije u EU i dobro je prihvacena. Predstavnik ,,ILCO“ Srbije, Filip Stokic, učestvovao je u radu i imao je prilike da razmeni iskustva sa predstavnicima ostalih drzava Evrope.