slide1 slide3 banner2

Активности друштва - Млади у борби против рака

Издавачка делатност - Преузмите часопис "Рак - спречити, открити, лечити"

У Осијеку је 6 и 7. марта одржан Течај из области психо-онкологије којем су присуствао тим наших стручњака: теолог, социјални радник и психолог.  Закључак тима је да је течај био користан и да су добијене информације применљиве у раду са пацијентима током свих фаза онколошле болести.

Течају су присуствовали: Катарина Давидовић Маротто, теолог, Мијодраг Богићевић, социјални радник из Белхосписа, и доцент др сци Тамара Кликовац, психолог Одељења педијатријске онкологија Института за онкологију и радиологију Србије, и асистент на Филозофском факултету Универзитета у Београду.

 

Првог дана течаја имали смо прилике да чујемо о различитим теоријским моделима у психо-онкологији:

  • психосоматски узроци малигних обољења
  • основе психодимаског приступа
  • фактори који утичу на психолошке реакције онколошких пацијената на онколошку болест и комплексно и захтевно лечење
  • фазе лечења малигне болсети и психолошке реакције пацијената према фазама болести.
  • однос лекар-пацијент/питање вредности
  • утицај друштвене подршке на прилагођавање на малигну болест и лечење
  • о етиологији и дијагнози психичких поремећаја код пацијената оболелих од малигних болести (анксиозност, депресивност, поремећаји прилагођавања и пост трауматски поремећаји).

Првог дана имали смо такође прилике да чујемо о савременим начинима онколошког лечења и о различитим (психолошки, социјалним, породичним, егзистенцијалним) проблемима са којима се онколози сусрећу у свакодневној пракси у раду са онколошким пацијентима и њиховим породицама (питања поверења, искрености, питања везана за одбацивање пацијената од стране најближих, проблеми алтернативних начина „лечења“ сл.). Детаљније информације смо добили и о тзв. нооетичкој, духовној димензији онколошких болести и о трагичном тријасу:патња-кривица-смрт што је садржано егзистенцијалној психотерапији и терапији смислом.

Другог дана смо много чули о улози медицинске сестре у нези онколошких пацијената а посебно о комуникацији и опхођењу медицинске сестре према пацијентима.Упознали смо се и са корисним психотерапијским техникама и интервенцијама у раду са онколошким пацијентима и члановима њихових породица (подршка, психоаналитичке интервенције, едукације, реедукације, рехабилитације, когнитивно-бихејвиоралне технике).

Закључак:Течај је био веома користан и подстицајан за наш будући рад у области психо-онкологије која у Србији није развијена на начин на који је развијена у земљама региона и другим Европским земљама.

Тим је присуствовао течају захваљујући подршци Интернационалне цркве из Београда.

Доц. др сци. Тамара Кликовац
Психолог Одељења педијатријске онкологије
Института за онкологију и радиологију Србије

Отворени телефон

 

Исхрана оболелих од рака

 

Часопис "РАК"

 

Самопреглед дојке